बंद करे

लोकसभा चुनाव 2024

प्रत्याशी का चुनावी खर्च 06 गिरिडीह
क्रमांक अभ्यर्थी का नाम 13-05-2024 तक 17-05-2024 तक 22-05-2024 तक
1. चन्द्र प्रकाश चौधरी Download Download Download
2. द्वारिका प्रसाद लाला Download Download Download
3. ज्ञानेश्वर प्रसाद Download Download Download
4. जयराम कुमार महतो Download Download Download
5. कलावती देवी    ——– Download Download
6. कमल प्रसाद Download    ——– Download
7. मथुरा प्रसाद महतो Download Download Download
8. मो ऐनुल अंसारी Download Download Download
9. पप्पू कुमार निषाद Download Download Download
10. प्रमोद राम Download Download Download
11. रामेश्वर दुसाध Download Download Download
12. शिवजी प्रसाद Download Download Download
13. सुभाष कुमार ठाकुर    ——– Download Download
14. सुबोध कुमार यादव    ——– Download Download
15. सुनीता टुडू Download Download    ——–
16. उषा सिंह Download Download Download