डीईओ पोर्टल

चुनाव खर्च की सारांश रिपोर्ट
डाउनलोड/देखें
प्रत्याशी का चुनाव खर्च
क्रमांक प्रत्याशी का नाम डाउनलोड/देखें
1. चंद्र प्रकाश चौधरी Download
2. जगरनाथ महतो Download
3. रसूल बख्श Download
4. अमित जानी Download
5. अहमद अंसारी Download
6. चंद्र देव प्रसाद Download
7. जोगेश्वर ठाकुर Download
8. द्वारका प्रसाद लाला Download
9. मधुसूदन Download
10. शिबू सिंह Download
11. सोहराब शाह Download
12. राजेन्द्र दसौंधी Download
13. संजीव कुमार महतो Download
14. सिम्मी सुमन Download
15 सुनीता टुडू Download
चुनाव खर्च का सार विवरण
क्रमांक प्रत्याशी का नाम डाउनलोड/देखें
1. चंद्र प्रकाश चौधरी Download
2. जगरनाथ महतो Download
3. रसूल बख्श Download
4. अमित जानी Download
5. अहमद अंसारी Download
6. चंद्र देव प्रसाद Download
7. जोगेश्वर ठाकुर Download
8. द्वारका प्रसाद लाला Download
9. मधुसूदन Download
10. शिबू सिंह Download
11. सोहराब शाह Download
12. राजेन्द्र दसौंधी Download
13. संजीव कुमार महतो Download
14. सिम्मी सुमन Download
15 सुनीता टुडू Download